Reset Password

Axuda: Calendario de Reservas

19/06/2022 by Pepe Blas

A páxina Calendario de reservas está dispoñible como unha opción de menú no panel de control do Anfitrión. Mostra todos os anuncios do Anfitrión e as datas reservadas (en cor morada) e dispoñibles (en cor branca)..

A través do calendario de reservas, o anfitrión premendo na data desexada ou seleccionando un intervalo de datas premendo a tecla maiúscula poderá:

  1. Seleccioar un intervalo de datas e marcalo como reservado
  2. Establecer prezos personalizados para un período específico
  3. Establecer a duración mínima da estadía