Reset Password

Axuda: As súas solicitudes de Reserva

02/12/2021 by Pepe Blas

A sección “Reservas” do panel de control mostra as reservas realizadas polo Viaxeiro. As fases polas que pode pasar unha solicitude de reserva son:

  1. Solicitude de reserva pendente de aceptación polo Anfitrión
  2. Solicitude de reserva aceptada polo Anfitrión (factura de depósito de reserva emitida)
  3. Factura de depósito de reserva pagada polo Viaxeiro
  4. Factura do importe restante pendente de pago por parte do Viaxeiro
  5. Factura pola cantidade restante aboada polo Viaxeiro

Cancelación da reserva

O Anfitrión poderá cancelar as solicitudes de reserva e as reservas confirmadas en calquera das fases previa solicitude de cancelación por parte do Viaxeiro e observando as regras de cancelación establecidas no anuncio, no contrato de aluguer e de acordo co apartado 6 dos termos e condicións de Cumbre del Sol Holiday Rentals. As comunicacións entre o Viaxeiro e o Anfitrión deben realizarse a través do servizo de mensaxes Caixa de correo do panel de control.

A continuación móstranse pantallas de exemplo das diferentes fases das solicitudes de reserva:

  • Solicitude de reserva pendente de aceptación polo Anfitrión

  • Solicitude de reserva aceptada polo Anfitrión (Factura do depósito de reserva emitida)

  • Factura do depósito da reserva aboada polo Viaxeiro

  • Factura do importe restante do pago aboada polo Viaxeiro

O Anfitrión tamén pode facer reservas para o seu aloxamento sen ter que recibir unha solicitude de reserva do Viaxeiro.