Reset Password

Axuda: As súas Reservas

02/12/2021 by Pepe Blas

A sección “Reservas” do panel de control mostra as reservas realizadas polo Viaxeiro. As fases polas que pode pasar unha solicitude de reserva son:

  1. Solicitude de reserva pendente de aceptación polo Anfitrión
  2. Solicitude de reserva aceptada polo Anfitrión (factura de depósito de reserva emitida)
  3. Factura de depósito de reserva pagada polo Viaxeiro
  4. Factura do importe restante pendente de pago por parte do Viaxeiro
  5. Factura do importe restante aboada polo Viaxeiro

A continuación móstranse pantallas de exemplo das diferentes fases das solicitudes de reserva realizadas polos Viaxeiros:

  • Solicitude de reserva pendente de aceptación polo Anfitrión

  • Solicitude de reserva aceptada polo Anfitrión (Factura de pago do depósito da reserva emitida)

  • Factura do depósito da reserva aboada polo Viaxeiro

  • Factura do importe restante pendente de pago por parte do Viaxeiro

  • Factura do importe restante aboada polo Viaxeiro